برامج LabVIEW

فلسطين والنضال

عضو جديد
إنضم
20 أبريل 2008
المشاركات
895
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
تفضلوا هذه المجموعه من البرامج


NI Modulation Toolkit v3.0 - LabVIEW Tools for Processing a Variety of Modulated Signals
WinnApp | NI Modulation Toolkit v3.0 | 1 part-35MB | 3% recovery

The National Instruments Modulation Toolkit extends the built-in analysis capability of LabVIEW with functions and tools for signal generation, analysis, visualization, and processing of standard and custom digital and analog modulation formats. With this toolkit, you can rapidly develop custom applications for research, design, characterization, validation, and test of communications systems and components that modulate or demodulate signals. Applications for the NI Modulation Toolkit are numerous; they include digital modulation formats (AM, FM, PM, ASK, FSK, MSK, GMSK, PSK, QPSK, PAM, and QAM) that are the foundation of many digital communication standards found in 802.11a/b/g/n, ZigBee (802.15.4), WiMAX (802.16), RFID, satellite communications, and commercial broadcast among others.

For RF applications, the NI Modulation Toolkit complements the National Instruments PXI-5660 RF Vector Signal Analyzer and the PXI-5671 RF Vector Signal Generator. For lower frequency operation (baseband or IF signals) the Modulation Toolkit works with the 100 MHz mixed-signal test platform with digitizer, analog waveform generator, and digital waveform I/O products.

Download

http://www.filefactory.com/file/08f403/


Mirror

http://depositfiles.com/files/6155927

Mirror

http://www.megaupload.com/?d=723EJFEZ
 

مواضيع مماثلة

فلسطين والنضال

عضو جديد
إنضم
20 أبريل 2008
المشاركات
895
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0


NI LabVIEW Embedded Module for ADI Blackfin Processors Development Kit
WinApp | 274.7MB | 3% recovery


# Targets the Blackfin high-performance, low-power embedded processor family
# Deploys LabVIEW applications to custom hardware designs
# Offers ability to reuse existing embedded algorithms or legacy embedded software
# Features fully integrated component drivers for several popular ADI components
# Includes VisualDSP++ 5.0, an ADSP-BF537 EZ-KIT Lite, schematics, cables, and headphones

The NI LabVIEW Embedded Module for ADI Blackfin Processors is a comprehensive graphical development environment for embedded design. Jointly created by Analog Devices and National Instruments, this module seamlessly integrates the NI LabVIEW development environment and ADI Blackfin embedded processors. With the LabVIEW Embedded Module for Blackfin Processors, you can take designs from concept to production in a single, integrated development environment because the module includes all the tools you need to create your application quickly in LabVIEW and ultimately target custom-developed hardware. By using this approach, you can reduce development time and cost while delivering a high-performance embedded processing solution.

Download

http://www.filefactory.com/file/624b44/
http://www.filefactory.com/file/edff7d/
http://www.filefactory.com/file/042813/

Mirror

http://depositfiles.com/files/6141185
http://depositfiles.com/files/6141490
http://depositfiles.com/files/6141709

Mirror

http://www.megaupload.com/?d=ZPR72RCE
http://www.megaupload.com/?d=5OQ90GEO
http://www.megaupload.com/?d=6UMVG55I
 

فلسطين والنضال

عضو جديد
إنضم
20 أبريل 2008
المشاركات
895
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0


NI LabVIEW Simulation Interface Toolkit v3.0 - Link between LabVIEW and The MathWorks, Inc. Simulink®
WinApp | 68.6MB | 3% recovery


# Connect a LabVIEW user interface with your simulation model running in The MathWorks, Inc. Simulink®
# Use LabVIEW to interact with your models developed using the Simulink software
# Connect your model to real-time IO for prototyping, deployment, and HIL simulation
# Easily add data acquisition, CAN and FPGA I/O through a configuration-based dialog
# Apply stimulus to your model using multi-channel data profiles
# Specify multirate data logging on a per channel basis to optimize file size and application performa
Overview
The National Instruments LabVIEW Simulation Interface Toolkit gives control system design and test engineers a link between NI LabVIEW and The MathWorks, Inc. Simulink® software. With the NI LabVIEW Simulation Interface Toolkit, you can easily build custom LabVIEW user interfaces to view and control your simulation model during run time. This toolkit also provides a plug-in for The MathWorks, Inc. Real-Time Workshop® to import your models created in the Simulink environment into LabVIEW allowing you to connect your model to the real world through a variety of real-time I/O platforms (requires LabVIEW Real-Time). With these capabilities, you can easily take your models from software verification to real-world prototyping and hardware-in-the-loop simulation.

Verify Models with a LabVIEW User Interface
The NI LabVIEW Simulation Interface Toolkit enables you to build custom user interfaces for models created in the Simulink environment. The SIT Connection Manager offers a configuration-based utility to connect a custom LabVIEW user interface to your models, eliminating the need for any programming knowledge. The custom user interface enables you to easily simulate, analyze, and verify your control model on a desktop PC. Creating a custom user interfaces for your simulation model is accomplished in four steps:

Step 1. The LabVIEW Simulation Interface Toolkit adds a SignalProbe block to the Simulink environment. Place the SignalProbe in the top level of your model to enable LabVIEW to communicate with your model while it is running in the Simulink environment.
Step 2. Create a LabVIEW user interface by placing controls and indicators on a LabVIEW front panel.
Step 3. Use the SIT Connection Manager to specify the links between the LabVIEW user interface and your model.
Step 4. Start your simulation in the Simulink environment by selecting run in your LabVIEW user interface.

Deploying Models to Real-Time Hardware
The LabVIEW Simulation Interface Toolkit also provides a plug-in for The MathWorks, Inc. Real-Time Workshop® software that helps facilitate the importation of your models into LabVIEW. When used with LabVIEW Real-Time, this capability allows you to connect your model to the real world through a variety of real-time I/O platforms and still provides the user interface capabilities utilized in the verification of the model. The LabVIEW environment allows you to select the appropriate real-time platform based on the performance, portability, and durability requirements of your application.

The LabVIEW Simulation Interface Toolkit makes it easy to connect your models to a combination of analog, digital, and protocol-based I/O devices using the SIT Connection Manager. In addition to the user interface and I/O configuration, this utility also enables you to easily add stimulus to your application using multichannel data profiles. You also can specify multirate data logging on a per-channel basis to optimize file size and application performance. All of these capabilities can be configured without programming; however, you can further customize your configurations and add more features using LabVIEW graphical programming.


Downloadhttp://

http://www.filefactory.com/file/1a84af/

Mirror

http://depositfiles.com/files/6157198

Mirror

http://www.megaupload.com/?d=0QCX7HWC
 

فلسطين والنضال

عضو جديد
إنضم
20 أبريل 2008
المشاركات
895
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
LabVIEW DSP Module 2.0for NI SPEEDY-33 and TI DSK - Graphical Programming for Rapid DSP Application Development
Win App | 63mb + 3% recovery

# Facilitate easier development with Express VIs
# Switch between supported DSP targets without changing application significantly
# Use hundreds of prebuilt DSP functions for faster development
# Implement digital filters designed using the LabVIEW Digital Filter Design Toolkit
# Focus more on concepts and less on implementation details with interactive environment
# Debug intuitively through real-time interaction with front-panel objects

With the National Instruments LabVIEW DSP Module, you can graphically program several real-time DSP boards.
Based on NI LabVIEW, an industry-standard tool for design, measurement, and control, the interactive, easy-to-use nature of the NI LabVIEW DSP Module helps you easily build applications quickly, even if you are not familiar with DSP. The LabVIEW DSP Module comes with an extensive library of signal processing algorithms to help design, test, and prototype your application. The LabVIEW DSP Module also works with multiple DSP targets to provide a choice of hardware for final implementation.

Students and professors can use the LabVIEW DSP Module to graphically design and implement DSP systems. The LabVIEW DSP Module is based on National Instruments LabVIEW, an industry-standard tool for design, measurement, and control. The interactive nature of the LabVIEW DSP Module makes it easy for students who are new to DSP to build applications. The LabVIEW DSP Module facilitates deploying the DSP application to real-time targets so students can see and hear the DSP process live data in real time. With the LabVIEW DSP Module graphical environment, professors can spend more teaching time focusing on DSP concepts rather than implementation details. DSP targets include the NI SPEEDY-33 DSP board and Texas Instruments DSK6711 and DSK6713 targets.

http://www.megaupload.com/?d=0YXOS9EY

Mirror

http://depositfiles.com/files/6114930

Mirror

http://www.filefactory.com/file/45fa68/
 

فلسطين والنضال

عضو جديد
إنضم
20 أبريل 2008
المشاركات
895
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0NI Spectral Measurements Toolkit 2.1 - LabVIEW and LabWindows/CVI Tools for Spectral Analysis
AppWin | 145.1MB | 3% recovery# Common spectral measurement functions such as in-band power and adjacent-channel power
# 3D spectrogram
# Highly optimized FFT processing
# I-Q data for digital demodulation
# Analog modulation and demodulationThe National Instruments Spectral Measurements Toolkit provides a set of flexible spectral measurements in LabVIEW and LabWindows/CVI, including power spectrum, peak power and frequency, in-band power, adjacent-channel power, and occupied bandwidth, as well as 3D spectrogram capabilities. In addition, the Spectral Measurements Toolkit contains VIs and functions for performing modulation-domain operations such as passband (IF) to baseband (I-Q) conversion, I-Q to IF conversion, and generation/analysis of analog modulated signals. The combination of these optimized algorithms and the GHz processing of your PC delivers unmatched measurement throughput.

The Spectral Measurements Toolkit can be used with a variety of NI hardware including the PXI-5660 RF vector signal analyzer, digitizers, and other modular hardware, as well as third-party stand-alone instruments.Download

http://www.megaupload.com/?d=SH786UEF
http://www.megaupload.com/?d=GRED7PCZ

Mirror

http://www.filefactory.com/file/4b44ba/
http://www.filefactory.com/file/f5e80f/

Mirror

http://depositfiles.com/files/6094085
http://depositfiles.com/files/6094172
 

فلسطين والنضال

عضو جديد
إنضم
20 أبريل 2008
المشاركات
895
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
LabVIEW - NI TestStand 4.01
AppWin | 564.3MB | 3% recovery# High-speed parallel sequence execution
# Source code control applications integration
# Execution engine that calls tests written in any language or format
# Customizable XML, HTML, ASCII, ATML, and database output
# Interactive development environment for building test sequences
# Ready-to-run, customizable test executiveNI TestStand is a ready-to-run test management environment for organizing, controlling, and executing your automated prototype, validation, or manufacturing test systems. NI TestStand is completely customizable, so you can modify and enhance it to meet your specific needs, including customizing the operator interface, generating custom reports, and modifying sequence execution requirements. Built on a high-speed, multithreaded execution engine, NI TestStand delivers the performance to meet your most rigorous test throughput requirements. Using NI TestStand, you can focus your engineering efforts on more important tasks, such as creating a test strategy for your products and developing test programs that implement your strategy, while NI TestStand handles the sequencing, execution, and reporting tasks for you.

With the Standard Service Program (SSP), you receive the latest NI software technology through automatic upgrades and an elevated level of technical support from NI applications engineers through phone and e-mail. You also receive FREE, unlimited access to on-demand online training courses. A one-year subscription to SSP is less than the cost of purchasing a single upgrade.Download

http://depositfiles.com/files/6094278
http://depositfiles.com/files/6094446
http://depositfiles.com/files/6094506
http://depositfiles.com/files/6094588
http://depositfiles.com/files/6094686
http://depositfiles.com/files/6094776

Mirror

http://www.megaupload.com/?d=G3E7OHCC
http://www.megaupload.com/?d=YNETSNIV
http://www.megaupload.com/?d=EDVR8HQ1
http://www.megaupload.com/?d=2M32A9OD
http://www.megaupload.com/?d=54CJ1D0U
http://www.megaupload.com/?d=ORL2QV9F

Mirror

http://www.filefactory.com/file/728a28/
http://www.filefactory.com/file/1a57cd/
http://www.filefactory.com/file/bc7dd7/
http://www.filefactory.com/file/50243d/
http://www.filefactory.com/file/5ad961/
http://www.filefactory.com/file/950169/
 

فلسطين والنضال

عضو جديد
إنضم
20 أبريل 2008
المشاركات
895
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
LabVIEW - NI-Motion 7.6 - Driver Software for NI Motion Controllers
Win App | 354.2mb + 3% recovery

# Included with purchase of any NI motion controller
# Powerful VIs for LabVIEW
# Controls each National Instruments motion controller
# Example programs showing both simple and complex motion
# Programming examples for LabWindows/CVI, Visual Basic, and C/C++

National Instruments NI-Motion driver software, which is included in every purchase of an NI motion controller, is a set of high-level software commands for communicating with NI motion controllers. This software includes a variety of LabVIEW VIs and examples to help you quickly create your motion control applications. NI Motion Assistant can generate NI-Motion driver code to get you started with developing your application. NI-Motion is compatible with LabVIEW Real-Time and also includes NI Measurement & Automation Explorer to help you configure and tune your motion system.Download
http://depositfiles.com/files/6091700 NI.M.v7.6.part4.rar
http://depositfiles.com/files/6091612 NI.M.v7.6.part3.rar
http://depositfiles.com/files/6091212 NI.M.v7.6.part2.rar
http://depositfiles.com/files/6090875 NI.M.v7.6.part1.rarMirrorhttp://www.filefactory.com/file/52df01/
http://www.filefactory.com/file/afe8ca/
http://www.filefactory.com/file/4bfdce/
http://www.filefactory.com/file/4e38ec/Mirrorhttp://www.megaupload.com/?d=J61UBZXN
http://www.megaupload.com/?d=7PSAC4BL
http://www.megaupload.com/?d=62LV53M8
http://www.megaupload.com/?d=P70IVICC
 

فلسطين والنضال

عضو جديد
إنضم
20 أبريل 2008
المشاركات
895
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
NI LabVIEW 8.5 FPGA Module
Win App |4 CD | 553.1mb / 692.6mb / 725.8mb / 382.5mb + 3% recovery

# Create your own I/O hardware without VHDL coding or board design
# Graphically configure FPGAs on NI RIO hardware targets
# Define your own control algorithms with loop rates up to 40 MHz
# Execute multiple tasks simultaneously and deterministically
# Implement custom timing and triggering logic with 25 ns resolution


National Instruments LabVIEW and the LabVIEW FPGA Module deliver graphical development for field-programmable gate array (FPGA) chips on NI Reconfigurable I/O (RIO) hardware targets. With an NI LabVIEW FPGA Module, you can develop FPGA VIs on a host computer running Windows, and LabVIEW compiles and implements the code in hardware. You can create embedded FPGA VIs that combine direct access to I/O with user-defined LabVIEW logic to define custom hardware for applications such as digital protocol communication, hardware-in-the-loop simulation, and rapid control prototyping.

With the Standard Service Program (SSP), you receive the latest NI software technology through automatic upgrades and an elevated level of technical support from NI applications engineers through phone and e-mail. You also receive free, unlimited access to on-demand online training courses. A one-year subscription to SSP is less than the cost of purchasing a single upgrade.

NI Developer Suite includes all of the tools you need for building an embedded, customized CompactRIO system - LabVIEW FPGA for synthesizing custom hardware in the user-configurable reconfigurable I/O FPGA core and LabVIEW Real-Time for building deterministic real-time applications.
CD 1

http://www.megaupload.com/?d=L2REI4JP
http://www.megaupload.com/?d=XGHZTZ3Y
http://www.megaupload.com/?d=LD3NILDP
http://www.megaupload.com/?d=2541ON64
http://www.megaupload.com/?d=I1C3576Q
http://www.megaupload.com/?d=D9CWJCMU

CD 2

http://www.megaupload.com/?d=3K6XD2S5
http://www.megaupload.com/?d=HG1EF0BN
http://www.megaupload.com/?d=1FBVRIC0
http://www.megaupload.com/?d=R2KJKRD2
http://www.megaupload.com/?d=9CAZN24R
http://www.megaupload.com/?d=O2QITYKX
http://www.megaupload.com/?d=4FWWASM8

CD 3

http://www.megaupload.com/?d=K5PC25XJ
http://www.megaupload.com/?d=6K7TYQ40
http://www.megaupload.com/?d=TLN0UAVN
http://www.megaupload.com/?d=K91L0LHW
http://www.megaupload.com/?d=JN4DM1X6
http://www.megaupload.com/?d=E70KL6ZO
http://www.megaupload.com/?d=YZVBHOE4
http://www.megaupload.com/?d=SEFZFJAZ

CD 4

http://www.megaupload.com/?d=SLF2DO01
http://www.megaupload.com/?d=T4SNDH7J
http://www.megaupload.com/?d=E8ZNYDUK
http://www.megaupload.com/?d=LNFIB64A

Mirror

CD 1

http://www.filefactory.com/file/c517bb/
http://www.filefactory.com/file/5c568a/
http://www.filefactory.com/file/7730f5/
http://www.filefactory.com/file/3ca5ea/
http://www.filefactory.com/file/8a0200/
http://www.filefactory.com/file/7d4e37/

CD 2

http://www.filefactory.com/file/12eb44/
http://www.filefactory.com/file/3782ea/
http://www.filefactory.com/file/1c2fed/
http://www.filefactory.com/file/e305c9/
http://www.filefactory.com/file/8107c9/
http://www.filefactory.com/file/94aefe/
http://www.filefactory.com/file/5f54be/

CD 3

http://www.filefactory.com/file/699a5f/
http://www.filefactory.com/file/8b8f78/
http://www.filefactory.com/file/312b2a/
http://www.filefactory.com/file/fdb620/
http://www.filefactory.com/file/6a37af/
http://www.filefactory.com/file/4168d3/
http://www.filefactory.com/file/652322/
http://www.filefactory.com/file/20444a/

CD 4

http://www.filefactory.com/file/389051/
http://www.filefactory.com/file/b6a22c/
http://www.filefactory.com/file/9a098e/
http://www.filefactory.com/file/a4a129/

Mirror

CD 1

http://depositfiles.com/files/6107220 NI.LBW.FPGA.CD1.part5.rar
http://depositfiles.com/files/6107094 NI.LBW.FPGA.CD1.part6.rar
http://depositfiles.com/files/6106063 NI.LBW.FPGA.CD1.part4.rar
http://depositfiles.com/files/6105684 NI.LBW.FPGA.CD1.part3.rar
http://depositfiles.com/files/6104941 NI.LBW.FPGA.CD1.part2.rar
http://depositfiles.com/files/6104474 NI.LBW.FPGA.CD1.part1.rar

CD 2

http://depositfiles.com/files/6111003 NI.LBW.FPGA.CD2.part7.rar
http://depositfiles.com/files/6110568 NI.LBW.FPGA.CD2.part6.rar
http://depositfiles.com/files/6110186 NI.LBW.FPGA.CD2.part5.rar
http://depositfiles.com/files/6110009 NI.LBW.FPGA.CD2.part4.rar
http://depositfiles.com/files/6109312 NI.LBW.FPGA.CD2.part3.rar
http://depositfiles.com/files/6108599 NI.LBW.FPGA.CD2.part2.rar
http://depositfiles.com/files/6108187 NI.LBW.FPGA.CD2.part1.rar

CD 3

http://depositfiles.com/files/6113733 NI.LBW.FPGA.CD3.part8.rar
http://depositfiles.com/files/6113488 NI.LBW.FPGA.CD3.part7.rar
http://depositfiles.com/files/6113393 NI.LBW.FPGA.CD3.part6.rar
http://depositfiles.com/files/6113095 NI.LBW.FPGA.CD3.part5.rar
http://depositfiles.com/files/6112779 NI.LBW.FPGA.CD3.part4.rar
http://depositfiles.com/files/6112325 NI.LBW.FPGA.CD3.part3.rar
http://depositfiles.com/files/6111547 NI.LBW.FPGA.CD3.part2.rar
http://depositfiles.com/files/6111257 NI.LBW.FPGA.CD3.part1.rar

CD 4

http://depositfiles.com/files/6114752 NI.LBW.FPGA.CD4.part4.rar
http://depositfiles.com/files/6114326 NI.LBW.FPGA.CD4.part3.rar
http://depositfiles.com/files/6114196 NI.LBW.FPGA.CD4.part2.rar
http://depositfiles.com/files/6113896 NI.LBW.FPGA.CD4.part1.rar
 

فلسطين والنضال

عضو جديد
إنضم
20 أبريل 2008
المشاركات
895
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0


LabVIEW DSC Module - Datalogging and Supervisory Control
AppWin | 488.4MB | 4 part-101MB /1 part-99.3MB | 3% recovery

The National Instruments LabVIEW Datalogging and Supervisory Control (DSC) Module is the best way to interactively develop your distributed monitoring and control systems. With the NI LabVIEW DSC Module, you can extend your LabVIEW application to view real-time and historical data, configure and manage alarms and events, set up security on your applications, easily network OPC devices and LabVIEW Real-Time targets together into one complete system, and efficiently log data to the distributed historical database. The LabVIEW DSC Module also features intuitive wizards and dialog boxes to help you develop applications faster and better. Whether you need to build a full-scale industrial automation and control system or a high-channel-count data-logging application, or need to monitor and log a few dozen I/O points for historical collection, the LabVIEW DSC Module provides the tools to make you more productive.


Downloadhttp://www.megaupload.com/?d=RWFT14DI
http://www.megaupload.com/?d=I7EJLC5R
http://www.megaupload.com/?d=9NIYATZ0
http://www.megaupload.com/?d=3DH26L1J
http://www.megaupload.com/?d=K8YY0OI5Mirrorhttp://www.filefactory.com/file/8ea7ab/
http://www.filefactory.com/file/bf0a40/
http://www.filefactory.com/file/3a9222/
http://www.filefactory.com/file/48ab42/
http://www.filefactory.com/file/1b90cb/
http://www.filefactory.com/file/bce7f1/Mirrorhttp://depositfiles.com/files/6101391
http://depositfiles.com/files/6101720
http://depositfiles.com/files/6102095
http://depositfiles.com/files/6102409
http://depositfiles.com/files/6103323
 

فلسطين والنضال

عضو جديد
إنضم
20 أبريل 2008
المشاركات
895
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0NI Lookout 6.1
Win App | 690.5mb + 3% recovery

* Easy networking
* Database and MES connectivity
* Distributed alarms and data logging
* Web control and monitoring
* Event-driven processing

Configure a Process, a Network Connection, and a Web Client in Twelve Easy Steps!
Take a look at how fast and easy Lookout can be. This step-by-step example leads you through the creation of an entire process with the Lookout industrial automation software system.


Open Connectivity

* OPC client and server capabilities
* Drop any ActiveX object (except methods and events) into your Lookout HMI *
* Connect to programming environments, such as Microsoft Visual Basic, Java, Java-enabled tools, Borland Delphi, C, and C++
* Connect to a wide variety of National Instruments and third-party hardware

Online Configuration

* Modify the application without interrupting device communications
* Eliminate gaps in data and alarm monitoring
* Develop and modify applications without process downtime

Distributed Logging

* Log and retrieve data from any computer on a network
* Use configuration-based logging tools for instant data logging
* Maintain process history accurately and automatically

Distributed Alarms and Events

* Create an audit trail using event logging
* View and acknowledge alarms and events from anywhere in a network
* Alert a pager, cell phone, or play your own voice messages on alarm conditions
* Use the new Historical Data Viewer to better visualize and manage your data

NT Service Capability

* Able to run Windows 2000/NT/XP service
* Full functionality available independent of login status at workstation

Security

* Lock Lookout so users cannot close, minimize, or exit once it is operating
* Provide read or write access levels to processes, folders, and objects based on security levels
* Activate security based on IP addresses
* Use the same security set up for all clients, including remote Web clients

Enterprise (MES/ERP) Connectivity

* Connect the plant floor to business systems
* Build on standard SQL, OPC, and Web technologies for connectivity
* Retrieve live or historical data from Lookout to any database, spreadsheet, or MES software

Event Driven Performance

* React to events substantially faster than loop-based software
* Poll more than 50,000 I/O points
* Scale the application with little performance loss

Visualization

* Use more than 3,300 built-in graphics
* Enable X-Y motion, resizing, visibility, and dynamic coloring
* Import any bitmap (.bmp) and Windows Metafile (.wmf) graphic
* International character set support


Downloadhttp://www.megaupload.com/?d=3CJGX869
http://www.megaupload.com/?d=I0KN4WZ2
http://www.megaupload.com/?d=ZS34V6IU
http://www.megaupload.com/?d=2DP15UZ1
http://www.megaupload.com/?d=XBMTG30S
http://www.megaupload.com/?d=RX42D482
http://www.megaupload.com/?d=FZIVIVGNMirrorhttp://www.filefactory.com/file/62d9d7/
http://www.filefactory.com/file/69ea3c/
http://www.filefactory.com/file/392d3c/
http://www.filefactory.com/file/392d41/ part 4
http://www.filefactory.com/file/e8f2a5/ part 4
http://www.filefactory.com/file/b3f396/
http://www.filefactory.com/file/cc43b3/
http://www.filefactory.com/file/af9a4d/Mirrorhttp://depositfiles.com/files/6087771 NI.LOC.v6.1.part1.rar
http://depositfiles.com/files/6088104 NI.LOC.v6.1.part2.rar
http://depositfiles.com/files/6088439 NI.LOC.v6.1.part3.rar
http://depositfiles.com/files/6088675 NI.LOC.v6.1.part4.rar
http://depositfiles.com/files/6089076 NI.LOC.v6.1.part5.rar
http://depositfiles.com/files/6089611 NI.LOC.v6.1.part6.rar
http://depositfiles.com/files/6089900 NI.LOC.v6.1.part7.rar
 

فلسطين والنضال

عضو جديد
إنضم
20 أبريل 2008
المشاركات
895
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
NI-DAQmx v8.7.1 - Data Acquisition Driver Software for Windows
Win App | 2 CD | 749.9mb/398mb + 3% recovery

- Windows Vista x64, Windows Vista x86/XP/2000
-Optimized integration with LabVIEW, LabWindows/CVI, and Measurement Studio
-Automatic code generation for LabVIEW, C, C++, C#, and VB .NET using DAQ Assistant
-Test panels for operations verification of all I/O types
-Programming and configuration interface for NI data acquisition devices

NI-DAQmx driver software and National Instruments LabVIEW SignalExpress interactive, data-logging software are included FREE with every DAQ device compatible with NI-DAQmx. In addition to receiving this software with your hardware purchases, you can download it online or order it through the NI sales channel.

NI-DAQmx driver software goes far beyond a basic data acquisition driver to deliver increased productivity and performance in data acquisition and control application development. NI-DAQmx controls every aspect of your DAQ system (including NI signal conditioning devices), from configuration, to programming in LabVIEW, to low-level OS and device control. Quickly gather real-world data with measurement-ready virtual channels and DAQ Assistant. Build your applications with measurement-specific VIs, functions, data types, and analysis integrations. Reliably get your measurements faster with optimized DMA data transfer and single-point I/O. NI-DAQmx works with NI LabVIEW, NI LabVIEW SignalExpress, NI LabWindows™/CVI, C/C++, Visual Basic, Visual Basic .NET, and C#. Along with LabVIEW, NI-DAQmx is one of the principal reasons National Instruments is a leader in virtual instrumentation and PC-based data acquisition.DownloadCD 1http://depositfiles.com/files/5993216
http://depositfiles.com/files/5993331
http://depositfiles.com/files/5993457
http://depositfiles.com/files/5993605
http://depositfiles.com/files/5993754
http://depositfiles.com/files/5993932
http://depositfiles.com/files/5994118
http://depositfiles.com/files/5994370http://www.megaupload.com/?d=PD5VEO6D
http://www.megaupload.com/?d=7XMX0UEJ
http://www.megaupload.com/?d=UC4XZAI2
http://www.megaupload.com/?d=3ZXZPGRY
http://www.megaupload.com/?d=R8794D4S
http://www.megaupload.com/?d=V6XMRG2I
http://www.megaupload.com/?d=1RPDE7EJ
http://www.megaupload.com/?d=LD3FL8RLhttp://www.filefactory.com/file/24008f/
http://www.filefactory.com/file/e14f81/
http://www.filefactory.com/file/f117dd/
http://www.filefactory.com/file/02116c/
http://www.filefactory.com/file/702cf1/
http://www.filefactory.com/file/c31178/
http://www.filefactory.com/file/882485/
http://www.filefactory.com/file/02d3a0/CD 2http://depositfiles.com/files/5994582
http://depositfiles.com/files/5994855
http://depositfiles.com/files/5995112
http://depositfiles.com/files/5995355
http://depositfiles.com/files/5995419http://www.megaupload.com/?d=12FSTYXF
http://www.megaupload.com/?d=5P6EP7F8
http://www.megaupload.com/?d=7AYU1LPR
http://www.megaupload.com/?d=PE66EBHG
http://www.megaupload.com/?d=J6Z9GFNChttp://www.filefactory.com/file/2586c5/
http://www.filefactory.com/file/6f5224/
http://www.filefactory.com/file/d48aa2/
http://www.filefactory.com/file/f117e0/
http://www.filefactory.com/file/79cf78/
 

فلسطين والنضال

عضو جديد
إنضم
20 أبريل 2008
المشاركات
895
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
NI LabVIEW System Identification Toolkit 3.0.1- Plant Modeling Based on Real-World Signals
Win App | 425.1mb + 3% recovery

# Identify dynamic system models directly from real-world stimulus and response signals
# Seamlessly integrate data acquisition with system identification algorithms
# Integrate plant models with other LabVIEW tools for control design and simulation
# Accepts both time-based and frequency-based data

The NI LabVIEW System Identification Toolkit combines data acquisition tools with system identification algorithms for accurate plant modeling. You can take advantage of LabVIEW intuitive data acquisition tools such as the DAQ Assistant to stimulate and acquire data from the plant and then automatically identify a dynamic system model. You can convert system identification models to state-space, transfer function, or pole-zero-gain form for control system analysis and design. The toolkit includes built-in functions for common tasks such as data preprocessing, model creation, and system analysis. Using other built-in utilities, you can plot the model with intuitive graphical representation as well as store the model.


Downloadhttp://depositfiles.com/files/5991165
http://depositfiles.com/files/5991013
http://depositfiles.com/files/5990848
http://depositfiles.com/files/5990650
http://depositfiles.com/files/5990457Mirrorshttp://www.filefactory.com/file/8c0a52/
http://www.filefactory.com/file/54d6b7/
http://www.filefactory.com/file/9615bb/
http://www.filefactory.com/file/3a0da2/
http://www.filefactory.com/file/f7b741/
http://www.megaupload.com/?d=QDC33VK9
http://www.megaupload.com/?d=VLP2WUME
http://www.megaupload.com/?d=U2YKCGSL
http://www.megaupload.com/?d=MXUX6C8I
http://www.megaupload.com/?d=F46HH4W4
 

فلسطين والنضال

عضو جديد
إنضم
20 أبريل 2008
المشاركات
895
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0NI LabVIEW Control Design Toolkit - Design and Analyze Control Systems with LabVIEW
Win App | 396.3mb + 3% recovery

# Design control systems using interactive graphical tools such as root-locus plots
# Analyze system performance with tools such as pole-zero maps, step response graphs, and Bode plots
# I ntegrate these control models with the NI LabVIEW Simulation Module
# Construct plant and control models in state-space, transfer function, or pole-zero-gain form
# Design control systems using interactive graphical tools such as root-locus plots
# Analyze system performance with tools such as pole-zero maps, step response graphs, and Bode plots
#I ntegrate these control models with the NI LabVIEW Simulation Module
# Construct plant and control models in state-space, transfer function, or pole-zero-gain form

With the NI LabVIEW Control Design Toolkit, you use graphical tools to design and analyze control systems. These control systems can be represented as transfer functions, state-space, or zero-pole-gain models. With built-in tools, you can import plant models from the LabVIEW System Identification Toolkit, construct a feedback control system, and analyze the system. Using tools such as root-locus plots, you can analyze the performance of the controller while modifying parameters. Finally, you can simulate or implement the controller using the LabVIEW Simulation Module.


Downloadhttp://depositfiles.com/files/5991907 NI.LVW.CDT.v2.12.part1.rar
http://depositfiles.com/files/5991781 NI.LVW.CDT.v2.12.part2.rar
http://depositfiles.com/files/5991663 NI.LVW.CDT.v2.12.part3.rar
http://depositfiles.com/files/5991566 NI.LVW.CDT.v2.12.part4.rar
http://depositfiles.com/files/5991434 NI.LVW.CDT.v2.12.part4.rar
http://depositfiles.com/files/5991278 NI.LVW.CDT.v2.12.part5.rarMirrorshttp://www.megaupload.com/?d=091TIEQX
http://www.megaupload.com/?d=LCP3WNGX
http://www.megaupload.com/?d=UFWPUZXQ
http://www.megaupload.com/?d=NWHQ74LV
http://www.megaupload.com/?d=47TYU2D8http://www.filefactory.com/file/905b60/
http://www.filefactory.com/file/217920/
http://www.filefactory.com/file/924417/
http://www.filefactory.com/file/c14179/
http://www.filefactory.com/file/2d1c1f/
 

khalmoh1971

عضو جديد
إنضم
27 يوليو 2006
المشاركات
9
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مجهود رائع و امكن ممكن تدلنى على موقع انزل منه لغه Borland C++ 1999
 

سوالف ليل

عضو جديد
إنضم
24 أكتوبر 2007
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الله يجزاك خير يا غالي

مجهود ضخم و يستحق الثناء
 

asd55

عضو جديد
إنضم
17 يونيو 2007
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ممتاز جدا وبارك الله فيكم
 

فلسطين والنضال

عضو جديد
إنضم
20 أبريل 2008
المشاركات
895
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
انشاء الله اذا لقيت راح اعطيك اياه واسف على التاخير وشكرا لك اخي الكريم
 
أعلى