بعض الأوامر المختصرة للأوتكاد

karim1500

عضو جديد
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
34
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة اله و بركاته لمن يهمه الإحتراف في الأوتوكاد هذه بعض الأوامر التي تساعدك في العمل دون اللجوء إلي لوحة التحكم كل مرة و أتمني من كل شخص يملك معلومة جديدة أن يشاركنا بها التي بالأحمر هي الإختصار

DBLCLCMODIF, *DBLCLKEDIT
SAUVEDWF, *DWFOUT
3A, *3DARRAY
3O, *ORBITE3D
3F, *3DFACE
3P, *3DPOLY
A, *ARC
AI, *AIRE
AC, *ACCROBJ
-AC, *-ACCROBJ
ADC, *ADCENTER
DCENTER, *ADCENTER
AJ, *AJUSTER
AJI, *AJUSTEIMAGE
ALI, *ALIGN
AN, *ANNEAU
AO, *APPLOAD
AP, *APERCU
ATI, *ATTACHEIMAGE
AT, *ATTDEF
-AT, *-ATTDEF
B, *BLOC
-B, *-BLOC
BO, *BAROUTIL
BI, *BISEAU
C, *CERCLE
CA, *CACHER
-CE, *CHANGER
CF, *CHANFREIN
ECT, *ECHLTP
CO, *COLLAGSPEC
LI, *COTLIN
CN, *CONTOUR
-CN, *-CONTOUR
VFN, *VERIFNORMES
CL, *COULEUR
COUL, *COULEUR
CONN, *CONNECTBD
CP, *COPIER
COU, *COUPE
OD, *COTORD
COR, *CORRESPROP
CST, *COTSTYLE
CU, *COUPURE
PL, *CALQUE
-PL, *-CALQUE
COTY, *COTRAYON
DRE, *DIMREASSOCIATE
COTF, *COTREDEF
CSTY, *COTSTYLE
COTA, *COTALI
COTC, *COTCEN
COTE, *COTEDIT
CM, *COTDIA
COTL, *COTLIGN
CAN, *COTANG
COTN, *COTCONT
DDA, *DIMDISASSOCIATE
DP, *DEPLACER
DC, *DECALER
ED, *DDEDIT
DI, *DISTANCE
DIV, *DIVISER
ICL, *DELIMIMAGE
DO, *DROITE
SC, *GESTSCU
EF, *EFFACER
EH, *ECHELLE
ATE, *ATTEDIT
-ATE, *-ATTEDIT
EPL, *EPAISSLIGNE
EL, *ELLIPSE
EPLIGNE, *EPAISSLIGNE
EO, *ESPACEO
ESI, *EDITSPLINE
E, *ETIRER
EX, *EXPORTER
ES, *EXTRUSION
H, *HACHURES
-H, *-HACHURES
EI, *EDITHACH
FH, *FHACH
FI, *FILTER
FU, *FMULT
FRPROP, *FERMERPROP
GP, *GROUPE
-GP, *-GROUPE
GR, *DDGRIPS
I, *INSERER
-I, *-INSERER
IM, *IMAGE
-IM, *-IMAGE
IP, *IMPORTER
IR, *INTERSECT
IF, *INTERFERENCE
IO, *INSEROBJ
L, *LIGNE
LAYER, *CALQUE
LE, *LREPERERAP
LS, *LISTE
LST, *LISTE
DE, *DECOMPOS
ME, *MESURER
MI, *MIROIR
ML, *MLIGNE
MG, *MODIFLONG
MDV, *MODIFVAR
MO, *MODEOMBRE
OP, *OPTIONS
OPT, *OPTIONS
OR, *ORDRETRACE
ORBIT, *3DORBIT
OH, *ORTHOGRAPHE
OUVRPARTIEL, *-OUVRPARTIEL
P, *PAN
-P, *-PAN
PA, *PARAMDESS
PE, *PEDIT
PO, *POLYLIGN
PM, *PARAMDESS
PT, *POINT
PG, *POLYGONE
PRE, *-PRESENTATION
PR, *PROLONGE
PROP, *PROPRIETES
PROPS, *PROPRIETES
PW, *PUBLIERWEB
UR, *PURGER
-PU, *-PURGER
Q, *QUITTER
R, *REDESS
RRP, *RDPREF
RTT, *REDESTOUT
REC, *RECTANG
REG, *REGION
RO, *RENOMMER
-RO, *-RENOMMER
REV, *REVOLUTION
RG, *REGEN
RGT, *REGNTOUT
RL, *RESOL
RI, *ROTATION
RD, *RACCORD
RE, *RESEAU
-RE, *-RESEAU
-EDITREF, *-REFEDIT
CLOREREF, *REFCLOSE
EDITREF, *REFEDIT
JEUREF, *REFSET
RR, *RENDU
SE, *SECTION
SR, *SCRIPT
SO, *SOLIDE
EP, *ESPACEP
SPL, *SPLINE
ST, *STYLE
NO, *NORMES
SU, *SOUSTRACTION
T, *TEXTE
TX, *TEXTMULT
-TX, *-TEXTMULT
TA, *TABLETTE
TD, *TXTDYN
TH, *THICKNESS
TM, *TILEMODE
TL, *TYPELIGNE
-TL, *-TYPELIGNE
TT, *TEXTMULT
TO, *TOLERANCE
TOR, *TORE
TP, *PALETTEOUTILS
TC, *TRACEUR
TYPEL, *TYPELIGNE
-TYPEL, *-TYPELIGNE
UI, *UNITES
-UI, *-UNITES
UNI, *UNION
VU, *VUE
-VU, *-VUES
-VUE, *-VUES
VD, *VUEDYN
VP
, *DDVPOINT
-PV, *POINTVUE
W, *WBLOC
-W, *-WBLOC
XA, *XATTACHER
XC, *XDELIM
XJ, *XAJOUTER
-XJ, *-XAJOUTER
XR, *XREF
-XR, *-XREF
Z, *ZOOM
GEO, *EMPLACEMENTGEOGR
NORD, *EMPLACEMENTGEOGR
DIRNORD, *EMPLACEMENTGEOGR
SV, *STYLVISCOURANT
GSV, *STYLESVISUELS
-GSV, *-STYLESVISUELS
CS, *CSTYLETABLE
GJF, *JEUFEUILLES
TB, *TABLE
ST, *STYLETABLE
ANT, *ANNOTATION
MIROIR3D, *MIROIR3D
D3, *DEPLACER3D
R3, *ROTATION3D
CAM, *CAMERA
CYL, *CYLINDRE
RE, *REFEXTERNES
APGEO, *APLANIRGEOM
PSOLID, *POLYSOLIDE
PYR, *PYRAMIDE
PLANCP, *PLANDECOUPE
AC, *ACTIONBLOC
EB, *ENREGBLOC
LIC, *LIGNECOMMANDE
ARC, *ARCCOTE
COC, *COTERACCOURCIE
RDS, *RECUPDESSIN
GD, *GRADIENT
J, *JOINDRE
PARAM, *PARAMBLOC
CR, *CALCRAPIDE
VB, *ETATVISBLOC
3DW, *NAVIGATION3D
MAT, *MATERIAUX
DR, *DELIMITERENDU
PR, *VALPREDEFDERENDU
FR, *FENETRERENDU
FB, *FERMERBLOC
MB, *MODIFBLOC
NAVIG3D, *NAVIGATION3D
AECTOACAD, *-ExporterVersAutoCAD
3AL, *ALIGNER3D
ولا تنسونا من صالح دعائكم
 

اسامة صاحب

عضو جديد
إنضم
15 أكتوبر 2012
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مافاهم شي من الاوامر ارجو شرح الادوات والاوامر
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررر
 
التعديل الأخير:
أعلى